Tietosuoja

Onvest Oy Käyttäjätiedot – Vallila33 kotisivujen tietosuojaseloste

27.5.2021

1 Rekisterinpitäjä

Onvest Development Oy Teollisuuskatu 33 00510 Helsinki
Puh: 020 1115100

2  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Petri Viiala
petri.viiala@onvest.fi
Puh. 020 1115107

3 Rekisterin nimi

Vallila33 Business Park’in kotisivujen käyttäjärekisteri.

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän kotisivuilta keräämiin käyttäjien tekemiin toimiin sekä kävijämääriin. Yhteydenottolomakkeista kerätään käyttäjen itse syöttämiä henkilötietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kotisivujen käyttäjän ja yhteydenottajan yksilöinti, kohdennettu markkinointi sekä sivuston käyttöliittymän ja käyttäjäkokemusten kehittäminen. Rekisteröidyn tietoja käsittelee rekisterinpitäjä sekä rekisterinpitäjän valitsema ulkoinen palveluntuottaja. Ulkoista palveluntuottajaa sitoo palvelusopimuksen tietosuoja- ja salassapitovelvollisuudet.

5  Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme seuraavanlaisia tietoja:

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

1. Google Tag Manager

GTM eli Google Tag Manager on erilaisten seurantatägien hallinnan työkalu. Sen avulla saadaan sivustolle monta eri seurantakoodia yhden koodinpätkän kautta.

2. Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

3. Facebook-pikseli

Facebook-pikseli avulla pystytään tekemään uudelleenmainontaa, eli mainostamaan palveluita uudelleen jo tällä sivustolla käyneelle ihmiselle Facebookissa.

4. Yhteydenottolomakkeet

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

5. Hotjar

Hotjar on datan visualinoinnin analytiikkapalvelu, joka kerää numeropohjaista dataa tarkempaa tietoa sivuston kävijöistä. Tämä auttaa sivuston käyttöliittymän ja -kokemuksen kehittämisessä. Lue lisää Hotjarin tietosuojasta: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy (edited)

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja muun soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

7  Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

8  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.